SeneCura SeniorCentrum Plzeň

Domov pro seniory

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku. Snažíme se vytvořit jim podmínky pro pokračování života tak, jak jsou zvyklí. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, hybnosti).
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času a podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

Poskytované služby

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením společným vždy pro 2 pokoje.
Stravování 5x denně včetně diet, možnost výběru ze dvou jídel k obědu.
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

SeniorCentrum Plzeň dále poskytuje:

Zprostředkování pravidelné lékařské péče v naší ordinaci (praktický lékař, psychiatr). Další specialisté jsou zajištěni externě ve svých ambulancích.
Základní rehabilitační péči (např. nácvik chůze, masáže, společná cvičení apod.).
Pravidelné bohoslužby v jídelně domova.
Bezpečná zahrada určená k samostatnému pohybu a pobytu klientů.
Zajištění kadeřnické a pedikérské služby přímo v domově.

SeniorCentrum Plzeň jedním pohledem

• V provozu od roku 2016, kapacita pro službu DS 22 lůžek
• Zahrada s výhledem na staré město a řeku Radbuzu
• Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
• Na každém patře klubovna pro setkávání klientů s rodinou
• Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie

• Nadstandardní strava
• Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, wifi
• Pravidelné zahradní slavnosti
• Poloha domova umožňuje zapojení do sociálního života v okolí
• Skvělá dopravní dostupnost