SeneCura SeniorCentrum Plzeň

Pro zájemce

Pokud máte zájem o služby našeho SeniorCentra (Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem), je třeba nejprve si vyplnit a následně podat Žádost o poskytnutí sociální služby. Žádost o poskytnutí sociální služby si můžete stáhnout níže nebo také vyzvednout osobně u sociální pracovnice SeniorCentra, která Vám představí nabízené služby, provede Vás našimi prostory a popř. Vám pomůže Žádost vyplnit. Součástí Žádosti je i Vyjádření lékaře. Toto Vyjádření Vám vyplní Váš současný praktický nebo ošetřující lékař. Ve chvíli, kdy do Domova doručíte vyplněnou Žádost včetně Vyjádření lékaře je Žádost považována za kompletní. Žádost můžete doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu SeniorCentra.
Každý klient pak s námi před nástupem do SeniorCentra uzavře písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb.

Potřebné dokumenty ke stažení:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE K PŘIJETÍ

Co se Vám může hodit:
SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY

Pokud potřebujete jakoukoliv radu či pomoc v otázce péče o seniory nebo máte zájem o prohlídku, obraťte se na naši sociální pracovnici nebo můžete použít náš online formulář.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: Chcete se nás na něco zeptat? Potřebujete poradit?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Formulář byl odeslán.

Odesílám formulář

Úhrada péče:

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Kompletní informace o cenách získáte v SeniorCentru při osobní návštěvě od sociální pracovnice, která Vás zároveň provede naším zařízením.

Možné způsoby platby úhrady:

  • převodem z osobního účtu, platba trvalým příkazem,
  • jiné způsoby úhrady je možné konzultovat v rámci jednání se zájemcem o sociální službu.

Důvody pro odmítnutí zájemce
Důvody pro odmítnutí zájemce o službu jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 91 odst.3.
SeneCura SeniorCentrum nemůže uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá („věcná nepříslušnost“), nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo, zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy. O skutečnosti, že se zájemcem nebude uzavřena smlouva o poskytování sociální služby, rozhoduje ředitel SeniorCentra.